انواع لیوان کاغذی درب دار

لیوان کاغذی مدرن 2

لیوان کاغذی مدرن و بروز

تولید لیوان کاغذی مدرن و بروزبر اساس سبک زندگی امروز با دهه های قبل تفاوت زیادی دارد و سرعت بخشیدن به کارها بیش از هر زمانی برای بسیاری از افراد که شاغل هستند دارای اهمیت بیشتری است. ظروف یکبار مصرف کاغذی نیز یکی از عوامل این تغییرات به حساب می آیند.